O nás

Operativní půjčka je produkt pro spotřebitele i podnikatele koncipovaný v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

Žádné podvodné úvěry

 

 

Živnostenský úřad

V souvislosti s novelou zákona o spotřebitelském úvěru ze dne 21.4.2010 (zákon č. 145/2010 Sb.) došlo také k novelizaci zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 130/2008 Sb. a zákona č. 189/2008 Sb., kterou se nově mezi vázané živnosti zařadil předmět podnikání „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru“ . V této souvislosti vznikla všem podnikatelským subjektům v oboru spotřebitelských úvěrů povinnost zřízení živnostenského oprávnění pro tento druh činnosti. Poskytovatel Operativní půjčky splňuje v tomto ohledu zákonné povinnosti poskytovatelů úvěru.

 

 

Finanční arbitr

Od 1.7.2011 jsou společnosti, vykonávající činnost poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru povinni poskytnout své zákonem stanové identifikační údaje Finančnímu arbitrovi ČR. Tato informační povinnost se vztahuje na všechny instituce definované v § 3 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Poskytovatel Operativní půjčky je zaregistrovaný u Finančního arbitra ČR a informační povinnost dle zákona splňuje.

 

 

Kvalifikační podmínky

K provozování vázané živnosti (Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru) stanoví živnostenský zákon kvalifikační podmínky odborné způsobilosti. Tyto podmínky jsou blíže specifikovány v příloze č. 2 – živnosti vázané k zákonu č. 455/1991 Sb. Poskytovatel Operativní půjčky splňuje také kvalifikační podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů.

 

 

Žádost o půjčku

do 30 000 kč
nad 30 000 kč

Kolik chcete půjčit
*
Na jak dlouho chcete půjčit
*
Vaše splátka je od

Kontaktní informace

Jméno
*
Příjmení
*
Obec
*
Telefon
*
Váš e-mail

Reprezentativní příklad

Poslední žádosti

Jana
08:16 27.05.2016
martin
07:45 27.05.2016
roman
03:48 27.05.2016
Martina
22:34 26.05.2016
Renáta
17:38 26.05.2016